Imatge corporativa pel Pla d’Acció Municipal de Tiana 2015-2019. Amb el concepte de direcció o finalitat d’un conjunt, s’han utilitzat fletxes que apunten cap a un mateix punt. A la vegada, aquestes fletxes s’utilitzaran en alguns suports com a siluetes de persones, tot creant un sistema gràfic cohesionat.